Folkeuniversitetet
i Hillerød

Foredrag forår 2019

Numrene i parentes er fra Folkeuniversitetet i København

Foredrag efterår 2018

Numrene i parentes er fra Folkeuniversitetet i København

Se hele programmet som pdf.www.fuhill.dk
Opdateres august og januar.

Program trykkes én gang om året og udgives i august.
Kan hentes hos områdets biblioteker.