Folkeuniversitetet
i Hillerød

Foredrag efterår 2018

Numrene i parentes er fra Folkeuniversitetet i København

Se hele programmet som pdf.

www.fuhill.dk
Opdateres august og januar.

Facebook: Folkeuniversitetet i Hillerød.

Program trykkes én gang om året og udgives i august.
Kan hentes hos områdets biblioteker.

Yderligere foredrag i foråret 2019 se www.fuhill.dk.