Folkeuniversitetet
i Hillerød

15. Fra Versailles-freden til det tredje rige (8833)

Ved cand.mag. Kenneth Kølle

Den 28.juni 1919 kunne Ententemagterne Storbritannien, Frankrig og USA på den ene side og Tyskland på den anden side underskrive Versailles-traktaten i Versailles uden for Paris. Tyskerne selv var ikke inviteret til at deltage i forhandlingerne i Versailles, som havde strakt sig over seks måneder. Selve traktatteksten – som i tyske kredse blev betragtet som et ”diktat” - var med tyske briller barsk læsning. Man blev ikke bare gjort ansvarlig for Den Første Verdenskrig, man mistede også i omegnen af 13% af sit territorium. Man blev pålagt at afruste og endelig blev man i Tyskland pålagt nogle enorme krigsskadeerstatninger, som skulle afdrages over de næste mange år frem til 1963.

I denne forelæsning vil vi tage udgangspunkt i Versailles-traktaten og belyse, hvilke konsekvenser den havde for den tyske Weimar-republik og Nationalsocialismen under ledelse af Adolf Hitler. I den forbindelse vil vi beskæftige os med selve spørgsmålet om krigsskadeerstatningerne, herunder den tyske inflation, og i lyset af denne de betalingsmodeller, det internationale samfund lagde frem. Vi vil analysere forholdet mellem Weimar-republikken og NSDAP, for hvem et opgør med Versaillestraktaten var et kardinalpunkt.

Afslutningsvis vil vi undersøge magtovertagelsen i Tyskland i 1933 og dens betydning for ikke bare Tyskland, men for Europa som et hele.

Tid:
Mandag den 16. april kl. 12.30 – 14.15
Sted:
Slotsbio, Biografsalen, Frederiksværksgade 11, Hillerød
Pris:
90 kr.