Folkeuniversitetet
i Hillerød

6. Modreformationen - mål og midler (8836)

Ved seniorforsker Gert Sørensen, Københavns Universitet

Det er i år 500 år siden, Luther slog sine berømte teser op på Wittenbergs kirkedør. Der kan derfor være god grund til at se nærmere på, hvorledes Kirken i Rom reagerede på denne skelsættende begivenhed i 1517, der skulle dele den kristne verden i en protestantisk og en katolsk menighed. De romerske paver svarede igen med en Modreformation.

Foredraget vil kaste lys over de væsentligste træk, der skulle tegne dette svar med oprettelsen af den romerske inkvisition i 1542 og kirkemødet i Trento fra 1543, fulgt op i 1559 af lister over forbudte bøger. Mange har med afsæt i disse træk og i den særlige funktion, som skriftemålet havde, set konturerne af en totalitær statsdannelse. Foredraget vil afslutningsvis se på konsekvenserne for den videre italienske udvikling.

Kirkemødet i Trento. Maleri af Pasquale Cati
Tid:
Onsdag den 25. oktober kl. 17.15 – 19.00
Sted:
Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, Hillerød
Pris:
90 kr.