Folkeuniversitetet
i Hillerød

4. Antikken omkring os - I vores hverdag og tankegang (8833)

Ved lektor emeritus, cand.mag. Gorm Tortzen

Domhuset, Nytorv i København, foto Finn Christoffersen

Antikken bliver ved med at fascinere os, fordi den på én gang er fjern og meget nær. Vi kan spejle os i dens begrebs- og billedverden, og vi kan føle os både tiltrukket og frastødt af dens værdier og normer. Antikken er med andre ord et stykke arvegods, som vi ikke uden videre kan skille os af med.

I foredraget Antikken omkring os vil Gorm Tortzen fremdrage en række eksempler hentet fra en almindelig dansk hverdag og på de ofte upåagtede forbindelseslinjer, som går mellem vores dagligdag og den græsk- romerske oldtid. Et par eksempler: Sport, kalender og billedkunst, matematik og naturvidenskab, teater og filosofi - alle disse emner står i gæld til antikken og påvirker os i vores opfattelse af verden.

Tid:
Mandag d. 7. november kl. 12.30 - 14.15
Sted:
Slotsbio, biografsalen, Frederiksværksgade 11C, Hillerød
Pris:
100 kr.