Folkeuniversitetet
i Hillerød

4. Hillerød i historisk og moderne perspektiv. Udvikling og udfordringer (8833)

Ved Professor, p.hd., Københavns Universitet, Gertrud Jørgensen

Hillerød er rundet af kongernes bosætning på Frederiksborg og den medfølgende administration, men har udviklet sig til en aktiv erhvervs- og uddannelsesby. I dag er Hillerød en integreret del af Hovedstadsregionen, og ’Fingerplanen’, der guider udviklingen i regionen, har også betydning for udviklingsmuligheder, miljø og bæredygtighed i Hillerød og Nordsjælland. Hvilket samspil har Hillerød med Nordsjælland og Københavnsregionen? Hvilke udviklingsmuligheder og udfordringer står byen overfor? Hvilken betydning har byplanlægningen?

Tid:
Onsdag den 23. oktober, kl. 17 – 19
Sted:
Frederiksborg Byskole, biblioteket, Carlsbergvej 13, Hillerød
Pris:
90 kr.