Folkeuniversitetet
i Hillerød

2. Historien i Japans nutid (8820)

Ved journalist og forfatter Asger Røjle Christensen

Overalt i Japan mærker man, at historien er tilstede i nutiden. Lige klos op ad hinanden ligger nutidens larm og fortidens stilhed. Umiddelbart virker de som umulige kontraster, men det ene ville ikke eksistere uden det andet. I det mindste ville det ikke være Japan.

Anden Verdenskrig har selvfølgelig præget efterkrigstidens Japan. Og hvilken rolle spiller forholdet til Kina og Korea.

Men foredraget tager samtidig tilhørerne med på en rejse længere tilbage i historien. Hvor kom japanerne fra? Og hvordan har det vi kalder samurai-kulturen præget nutidens japanere? Og hvordan har skabelsen af det moderne Japan under Meiji-reformerne i 1800-tallet lagt grundstenen til det Japan vi ser i dag?

Tid:
Mandag den 17. september,
kl. 17.00 - 18.45
Sted:
Frederiksborg Byskole, biblioteket, Carlsbergvej 13, Hillerød
Pris:
90 kr.