Folkeuniversitetet
i Hillerød

2. Besøg på Thorshøjgaard (8832)

Ved civilingeniør og tidl. forsker ved DTU Niels Stokholm

Kl. 11.00
Foredrag af Niels Stokholm om gårdens og stedets historie fra istiden til stenalderen, klosterbønder under Esrum Kloster og derpå som krongodsbønder til 1789 og herefter som selvejerbønder, der med andelsmejeriernes opståen i 1850'erne blev fristet til at lægge mere vægt på produktionens størrelse. Herefter går linjen videre til "det industrielle landbrug", som vi ser i dag. Denne lange historie ser vi eftervirkninger af på Thorshøjgaard.
Kl. 12.30
Fællesspisning af medbragt mad. Der kan købes kaffe, te og saft, mælk, hjemmebagt brød med gårdens eget smør og ost samt æblekage.
Kl. 13.30
Foredrag af Niels Stokholm om de sidste 43 års arbejde med at øge jordens frugtbarhed, stimulere biodiversiteten i plante- og dyrelivet samt næringskvaliteten i foderafgrøder og fødevarer.
Kl. 14.30
Markvandring og besigtigelse af gårdens bestand af gamle danske husdyrracer.
Tid:
Søndag den 17. september 2017 kl. 11-16
Mødested:
Thorshøjgaard, Museumsvej 1, 3210 Dronningmølle
Pris:
100 kr. Husk: gummistøvler, lukket fodtøj.