Folkeuniversitetet
i Hillerød

1. Flere kalkmalerier i Nordsjælland. (8830)

Ekskursion Helsingør, Søborg, Blistrup, Vejby og Valby

Ved lektor, mag.art. Søren Kaspersen

 En ekskursion til kalkmalerier i Nordsjælland, hvor første stop er Karmelitterklosteret og dets Mariakirke i Helsingør. Her finder vi flere udsmykninger fra sengotisk tid og op mod reformationen, der tegner et godt billede af tidens fromhedsliv og forestillingsverden. Turen går videre til Søborg kirke, opr. også en købstadskirke, med forskellige kalkmalede ’alterbilleder’ fra 1300-tallet. I Blistrup kirke længere vest på finder vi også højgotiske malerier – af den lidt primitive slags – i korets hvælv samt en nok så interessant korbueudsmykning fra romansk tid. Endelig viser de to sidste kirker, Vejby og Valby, der begge er præget af anglo-normanniske stiltræk, rester af udsmykninger, der kan tilskrives den tidlige Vä-mester og hans værksted – i den ene kirke nyafdækkede, i den anden hårdt opmalede. Da vi undervejs støder på flere interessante religiøse altertavler/malerier fra 1800-tallet, vil vi også kaste et blik på dem.

Ret til ændringer på grund af kirkelige handlinger.

Tur i egne / fælles biler. Kontakt Ulla Rald hvis I savner bilplads.

Tid:
Lørdag den 5. oktober, 9.30 – ca. 16
Sted:
Ny P plads: Teglgårdssøen for enden af Carlsbergvej
Pris:
290 kr.